• Ελληνικά
  • English

ΠΝΕΥΣΤΑ

Τα πνευστά μουσικά όργανα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τα ξύλινα και τα χάλκινα. Στα ξύλινα πνευστά ανήκουν το φλάουτο, το κλαρινέτο, το όμποε το σαξόφωνο και άλλα. Ενώ στα χάλκινα πνευστά ανήκουν η τρομπέτα, το τρομπόνι, η τούμπα και άλλα.

Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να μαθαίνει κάποιο πνευστό μουσικό όργανο;

Πνευστά μουσικά όργανα μπορεί να ξεκινήσει να μαθαίνει κάποιος από περίπου 8 χρονών. Αυτό ποικίλει αναλόγως της ωριμότητας και της μουσικής αντίληψης που έχει αναπτύξει ένα παιδί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο σωματότυπος του παιδιού παίζει σημαντικό ρόλο γιατί χρειάζεται αντοχή στους πνεύμονες (αναλόγως του πνευστού), κάτι το οποίο επιτυγχάνεται και μέσα από τα μαθήματα. Τα μαθήματα ξεκινούν όπως σε όλα σχεδόν τα μουσικά όργανα με την εκμάθηση των νότων, των αξιών και μικρών εύκολων μουσικών κομματιών.

Ποιες μέρες και ποιες ώρες προσφέρονται μαθήματα πνευστών στη σχολή;

Όπως όλα τα μαθήματα εκμάθησης μουσικού οργάνου έτσι και τα μαθήματα αυτά είναι ατομικά. Δηλαδή τα μαθήματα διεξάγονται με τον μαθητή και τον καθηγητή μόνο. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να δίνει όλη του την προσοχή στον μαθητή για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η διάρκεια του μαθήματος ποικίλει αναλόγως του επιπέδου του μαθητή. Από την στιγμή που τα μαθήματα είναι ατομικά υπάρχει ελαστικότητα στο ως προς την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα διεξάγεται το μάθημα. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες αποφασίζονται από κοινού μαζί με τον σπουδαστή πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς ο μαθητής εξελίσσεται είναι δυνατόν η καθιέρωση έξτρα ωρών διδασκαλίας με άλλους μαθητές άλλων μουσικών οργάνων για την δημιουργία μικρών ορχηστρών με απώτερο στόχο την εξοικείωση και την συνύπαρξη τους και με άλλα μουσικά όργανα.

Υπάρχουν εξετάσεις για απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος ;

Η σχολή προσφέρει αναγνωρισμένες εξετάσεις για όλα τα τμήματα που έχει. Οι πλείστες εξετάσεις είναι από πανεπιστήμια και σχολές του εξωτερικού και κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχίας. Οι εξετάσεις του σαξοφώνου υποστηρίζονται στη σχολή από τις εξετάσεις του ABRSM (Royal School of Music), Trinity College, και του κονσερβατορίου της Τσεχίας. Όλα τα διπλώματα είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και από το σύνολο των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Συνεπώς ανεξάρτητα του μουσικού οργάνου και του επιπέδου που θα φτάσει κάποιος τα διπλώματα που θα πάρει από τη σχολή μπορούν χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετο προσόν για την εισαγωγή του σε πανεπιστήμια του εξωτερικού!

×